For at kunne indberette til coronapas, skal hvert behandlingssted oprettes i Sundhedsvæsenets Organisationsregister(SOR).

Vi samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed om indsendelse af nyoprettede behandlingssteder efter endt poderuddannelse. Dermed behøver du ikke gøre noget, Styrelsen for Patientsikkerhed vil kontakte dig for korrekt oprettelse i SOR-registeret.

Når man indrapporterer til coronapas via tepostesten.dk står man under vores sundhedsfaglige ansvar og tilhører kategorien: personer der udfører sundhedsfaglig behandling under ansvar af en autoriseret sundhedsperson.

 

Styrelsen opkræver evt. et årligt gebyr for registreringen – se mere her:

Kategorisering af behandlingssted:

https://stps.dk/da/registrering/behandlingssted/kategori/

Gebyroversigt:

https://stps.dk/da/registrering/gebyr/

 

For yderligere spørgsmål, kan Styrelsen For Patientsikkerhed kontaktes på tlf. 72 28 66 00